Vize; birisi UNESCO mirasına girmiş ve biri de girmeye hazırlanan iki eski başkentin İstanbul ve Edirne’nin arasında yer almaktadır. İstanbul’a 1,5 saat mesafede (138 km) henüz keşfedilmemiş bir coğrafyadır. Vize ilçesinin merkez nüfusu: 12.317, köyleri ile birlikte toplam nüfusu ise 28.611 dir (TUIK, 2012). Tarihi kültürü ve doğasıyla bir cennet köşesi olan ilçe, sakin, şirin ama geçmişteki ünü büyük bir ilçedir.

Vize ilçesi Bizans döneminden başlayarak önemli bir yönetim ve kültür merkezidir. İlçe tarihine dayanacak belgeler ilk olarak Traklar’dan itibaren başlar. Bu durumda Vize’nin tarihi M.Ö 4000 yıllarına dayanmaktadır. Mitolojik kaynaklara göre ilk BYZİA (kaynak perisi) ismini alan ilçemiz tarihsel dönemlerden sonra VİZE ismini almıştır. Günümüzde Kırklareli ili’ne bağlı bir ilçe olan VİZE oldukça zengin bir tarihi mirasa sahiptir. İlçemizin sahip olduğu zengin tarihi dokusunu; Gazi Süleyman Paşa Camii (Küçük Ayasofya), Şerbetdar Hasan Bey Camii, Vize Kalesi ve Surlar, Antik Tiyatro, Ferhat Bey Hamamı, Ferhat Bey Çeşmesi, Karakoçak Tepe, Asmakayalar Mağara Manastırı oluşturmaktadır. Doğal güzelliklerini ise; Çiftekaynaklar, Cehennem Şelaleleri, Kıyıköy, Yenesu Mağarası oluşturmaktadır. 1883 yılında Vize’de doğan ve   eserlerinde Vize’ye geniş yer veren  Dünyaca ünlü yazar Georgios VİZYENOS ‘’Trakya’da bir çok kasaba vardır. Fakat VİZE kadar güzeli yoktur.’’ sözünü önemle belirtmiştir. Ulaşılması çok kolay olan Vize İlçesi İstanbul 1,5 saat uzağında,

 

 

Vize’den genel görünüm

 

 

Vize Kalesi

 


COĞRAFİ KONUM:
Marmara Bölgesi’nin Trakya bölümünde, Kırklareli ili’ne bağlı bir ilçe olan Vize Dünya üzerindeki konumu itibariyle (X: 3100000m-Y: 5075000m) 41 derece 36 dakika, 52 saniye (41.6143) kuzey enlemleri ile 27 derece 50 dakika, 52 saniye (27.8478) doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlçe Doğuda Karadeniz, güneyde Tekirdağ ili ile güneybatıda Lüleburgaz, batıda Pınarhisar ve kuzeyde Demirköy ilçeleri ile çevrilidir.

 

 

 

 

İlçe merkezindeki rakım 180 metre (Cumhuriyet Meydanı) olup, 1.119 Km2‘yi bulan bir alan ile önemli yerleşim merkezlerimizden birisidir. Akarsu vadileri ile parçalanmış alçak alanlardan oluşan ilçe toprakları ilin doğu kesiminde yer alır. Kuzey batı-güney doğu doğrultusunda uzanan Istıranca Dağları (Yıldız Dağları) İlçeyi ikiye ayırır. İlçe sınırları içinde yüksekliği 400 metreye yaklaşan bu dağlık alanın doğu yamaçlarından çıkan sular Karadeniz’e batı yamaçlarından çıkanlar da Ege Denizine ulaşır. Karadeniz’e dökülen başlıca akarsular Papuç ve Kazan dereleridir. Ege Denizine dökülen Meriç Nehrinin başlıca kollarından biri olan Ergene nehrinin başlangıç kaynakları Soğucak ve Anadere ilçe topraklarından çıkar. Istırancaların özellikle Karadeniz’e bakan kesimleri meşe ve kayın ormanları ile kaplıdır.

 

İlçede kıyı alanları, akarsu yolları, dereler ve su kaynakları bolca bulunmakta ve doğal mirası çeşitlendirmektedir. Vize ilçesine olan bağlı Karadeniz Kıyı şeridinde önemli koylar bulunmaktadır. Bunlar Kıyıköy, Panayır ve Poliçe sahilleridir. Kıyıköy ilçe merkezine 35 km uzaklıkta, Panayır iskelesi ve Poliçe sahili ise ortalama 50 km uzaklıkta, özellikle yaz aylarında, kamp ve piknik olanağını, kum ve su sporları ile buluşturan sahillerdir.

 

Kıyı Şekilleri :Kıyıköy-İğneada arasında vadilerin ağızlarında küçük koylar ve yüksek alanlar, burunlar halinde oluşmuştur. Kıyı yer yer düz fakat falezlidir. Kuzey sektörlü rüzgarların oluşturduğu şiddetli dalgalar kıyıların altını sürekli oyarak, falezlerin oluşmasına neden olmuştur. Kıyı boyunca başlıca plajlar ise Kıyıköy, Panayır İskelesi ve Selves koylarındaki plajlardır.
 
Akarsular :Vize’deki akarsuların hepsinin havzası açıktır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan başlıca akarsular ise şunlardır.
 
Anadere :Vizenin kuzeyinde doğar, Mağaralar ve Dokuz Oluk Dereleri derenin kaynağını oluşturmaktadır. Dere daha batıda Karpuzkaldıran ve Pazarlı suları ile birleşerek menderi hareketlerle Ergene Ovasını batı-doğu doğrultusunda kat ederek Meriç nehrinin bir kolu olan Ergene’ye karışır. 

Soğucak deresi : Soğucak köyü yakınlarında doğan dere 55 km. uzunluğa sahip olmasına rağmen su toplama alanının küçüklüğü nedeniyle yaz aylarında zaman zaman kurumaktadır.

 

Kazandere : Mahya Tepesinin güney yamaçlarında doğmakta olup Kıyıköy’ün güneyinde Karadeniz’e dökülmektedir. Suyu soğuk ve çok temizdir. Derede, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla yada kayıkla gezinti yapılabilmektedir.

Pabuçdere: Mahya Tepesinin güney yamaçlarında doğmakta olup Kıyıköy’ün kuzeyinde Karadeniz’e dökülmektedir. Suyu soğuk ve çok temizdir. Derede, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pabuçdere ile deniz arasında dar uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yazın kamp kurulabilmektedir. Ayrıca motor ve kayık ile tarihi Ayanikola Kilisesi de ziyaret edilebilmektedir.
Göller :İlçemiz sınırları içerisinde Panayır İskelesi yakınlarında, Kıyıköy’ün kuzeyinde ve güneyinde yer alan koylarda, çoğunlukla yaz aylarında akarsu önlerinin kapanmasıyla oluşan lagün gölleri ve Aksicim köyü sınırları içerisinde İSKİ’nin İstanbul’un su ihtiyacına cevap verebilmek üzere yaptırmış olduğu baraj gölü bulunmaktadır.
Deniz :İlçemizin doğusunda Karadeniz yer almaktadır. Karadeniz’e dökülen akarsuların fazla miktarda tatlı su taşımaları ve yağışların bol olması nedeniyle yüzey sularını tuzluluk oranı düşüktür.Tuzluluk oranı Kıyıköy kıyılarında %0.16 dır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ViZE’NiN TARiHi

 

Avrupa ile Anadolu arasında yer alan Trakya’nın coğrafi özelliklerinin yanı sıra kültürel yönden de önemli bir konumu vardır. Tarih öncesi dönemlere ait kalıntı ve buluntuları ile oldukça zengin bir tarihi geçmişe sahiptir.

İlçenin isimleri Bizya, Bizye, Bida, Biza, Vissa, Vizili ve son olarak da Vize olarak bilinmektedir. “Bizye” olarak geçen bu ilk Vize adı Trak krallarından Byzas’ın ismine itahafen verilmiştir. Yunan mitolojisinde bu isim “Byzia”, kaynak perisi olarak geçmektedir.

Bu bölge hemen her dönemde yerleşime sahne olmuştur. Yapılan araştırmalarla Vize tarihinin yaklaşık olarak M.Ö. 4. binin ortalarına kadar uzandığı anlaşılmaktadır.

M.Ö 4000’den beri yerleşik yaşam

1- Çömlektepe (M.Ö 4000)

2- Karakoçak Tepe (M.Ö 3200-1000)

3- Hisartepe (M.Ö 700- M.S 11 ve sonrası)

M. Ö. 4000- 1000 yıllarına dayanan Neolitik tarihi geçmişe sahip olan kent,  Trakya’ya adını veren Trak kabileleri için önemli bir yerleşim yeri olmuştur.

Trakya’nın bilinen en eski halkı aslen Hint- Avrupa kökenli olan M.Ö. 3.yy. da Vize’de yerleşim gösteren ve bölgeye adını veren Traklardır. M.Ö. 7. yy’dan itibaren sırasıyla Pers, Yunan ve Makedonya uygarlıklarının egemenliğinde olan Trakya M.Ö. 335 yılına kadar Trak Krallığı hüküm sürmüştür. Daha sonra Batı Trakya, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında yaşamıştır.

Kadir Öztürk’e göre, Trak kavimlerinin bir kısmı ile İskitler M.Ö. VIII. yüzyılda bugünkü Vize’nin yerinde bir yerleşme kurmuşlardır. Trak kavimlerinden Astlar Vize’yi kendilerine yurt edinmişlerdir. Yüksekçe bir tepenin üzerine yerleşen Astlar kuzeyde Ast Dağı (Istranca) dolayında hüküm sürmeye başlamışlardır. Tarihte bunlara serbest Traklar denmektedir. Bu kavim tarımcılığın yanında hayvancılıkta yapmaktaydılar. Kendilerine merkez olarak Vize’nin Hisar Tepe mevkiini seçmişler ve küçük bir prenslik kurmuşlardır.

 

Karakoçak Tepe Yerleşim alanı kalıntıları                  Adak çukuru  –  Trak dönemi örneklerinden

 

Vize M.S. 46 yılında Klavidus Döneminde (M.S. 41-54) Roma hâkimiyetine girdikten sonra gelişimini sürdürmüş, M.S. 338’de I. Konstantin Döneminde Bizanslılar Vize’nin hâkimi olmuş, şehir onarılmış ve gelişmiştir. Kaynaklarda Bizye’de, çiftçiler ve işçilerin çalıştığı geçmektedir.

M.S. 925 yılında Bulgar Çarı Simeon tarafından yağmalanan Bizye, 927 yılında Bizans ordusu tarafından tekrar geri alınmıştır. Vize ve bölgesi bu dönemde, belirli zamanlarda Gotlar, Batı Hunları, Avarlar ve Peçenekler gibi pek çok Türk kavimlerinin istilasına uğramıştır.

Gazi Süleyman Paşa Camii-Bizans dönemi örneklerinden

 

 

Vize ve bölgesinin Osmanlılar tarafından feth edilmesi, I. Murad (1362-1389) zamanında gerçekleşmiştir. XV. yüzyıl da Trakya’da üç idari merkezden biri olan Vize, kültürel açıdan da gelişmiş bir kentti. Dönemin önemli Osmanlı tarih ve edebiyatçısı Behişti Vize’de doğmuş ve “Tarih-i Behişti” adlı eserinde Osmanlı Tarihini kaleme almış, 1389-1502 yılları arasındaki olayları edebi bir dil ile açıklamıştır. Osmanlıların ilk yıllarında bir sancak görevi üstlenen Vize, XVI. yüzyıl ortalarında Rumeli eyaletine bağlı bir sancak olarak görülmekte ve Orhan Bey’in babası Osman Gazi’nin tasarrufunda bulunmaktaydı. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde tapu tahrir defterine göre Kırkkilise (Kırklareli) sancağına bağlanmıştır. Günümüzde de bağlı olduğu il Kırklareli buradan gelmektedir.

Ferhat Bey Çeşmesi-Osmanlı dönemi örneklerinden

 

Sakin Şehir Vizenin Sembolu IHLAMUR

Prof. Dr. Celal YARCI’nın Kaleminden Vize’nin Sembolü “IHLAMUR” Sıcak bir yaz mevsimidir. Bir hafta sonunda, şöyle bir kafanızı dinlemek üzere, daha önce hiç gitmediğiniz ve bilmediğiniz bir yere gidip dinlenmeyi ve İstanbul hayatının hızlı temposunun kaçınılmaz bir sonucu olarak yüklenmiş olduğunuz stresten kurtulmayı düşlersiniz. Aklınızda, daha önce defalarca methini duyduğunuz, fakat, bir türlü gitmek kısmet olmamış olan Vize vardır. Arabanızı hazırlar, ailenizi de alarak, yola koyulur ve gün batımına yakın saatlerde, hafta sonu tatilini geçirmeyi düşündüğünüz bu güzel Trakya İlçesi’ne ulaşırsınız. Etrafı tanımaya çalışırken birden, daha önce duymadığınız, fakat, sanki biryerlerden de âşinâ olduğunuz, evet evet, kesinlikle âşinâ olduğunuz çok hoş bir koku gelir burnunuza. Arabanızı müsait bir yere park edip, şöyle biraz yürümek ve Vize’yi kabaca da olsa şöyle bir tanımak istersiniz. Bu arada, biraz önceki hoş rayiha, burnunuza gelmeye devam etmektedir. Kokunun nereden geldiğini düşünerek ve meraklı gözlerle çevreyi inceleyerek ilerlerken, yolun kenarında yaklaşık 15 m. boyunda heybetli, fakat heybetli olduğu kadar da narin bir ağaç çıkar karşınıza. Evet. Bu hoş ve güzel koku, bu ağaçtan gelmektedir. Daha sonra, arabanızla gelirken, geçtiğiniz orman yolunda da, bu güzel ağaçlardan görmüş, fakat, daha önce bu ağaçla karşılaşmadığınız için, ne ağacı olduğunu anlamamış olduğunuzu hatırladınız. Sonra, bu âşinâ olduğunuz hoş kokunun, kışın soğuk havada, grip olduğunuz için içtiğiniz kaynak ıhlamurun kokusuna benzediğini hatırladınız. Yoksa? Yoksa bu güzel ve heybetli ağaç, ıhlamur ağacı olmasın sakın? O sırada, yanınızdan, size tebessümle ve misafirperverce “hoş geldiniz” diyerek geçen beyi nezaketle durdurarak, “bu ağacın ıhlamur ağacı olup olmadığını” sordunuz. Oranın yerlisi olan bey, o ağaç hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olduğunu hissettirerek, size “evet, doğru tahmin ettiniz, ıhlamur ağacı” dedi. Ayrıca, ilçenin çevresinde bulunan ormanda da, bu ağaçlardan bol olarak bulunduğunu ilâve ettikten sonra, “iyi akşamlar” dileyerek ayrıldı. O geceyi güzel ve temiz bir otelde istirahatle geçirdikten sonra, ertesi günü, ıhlamur ağacını yakından görmek, incelemek hâttâ yapraklı ve çiçekli dallarından alarak İstanbul’a götürmek istiyorsunuz.

Bir Sağlık Kaynağı Olarak Ihlamur
Ferahlatıcı bir sıcak içecek olmasının yanında, ıhlamurun saymakla bitmeyecek kadar faydaları vardır. Bu amaçla kullanılan yeri ise, kurutulmuş çiçekleri ve brakteleridir. Latince olarak “flostiliae” denilen bu çiçekler, suda kaynatılarak içilir. Oldukça lezzetli, içimi hoş ve ferahlık veren bir içecek çeşitidir. Ayrıca, güzel görünümü ile, gölge yaparak, sıcak yaz günlerinde serinlik de sağlar. Yukarıda kısaca açıklanan mucizevî etkileri olan bu ağacı, Vize’ye geldikten sonra artık unutamazsınız. Bunun yanında, Vize’lilerin de, çok medeni, nazik ve yardımsever insanlar olduğu da bir gerçek. Arabanıza aldığınız ve aynaya astığınız ıhlamur çiçeklerinin görüntüsü ve kokusu da bir başka canım. Bu güzel duygularla ve ilk fırsatta, bu güzel ıhlamur ve güleryüzlü ve medeni insanlar diyarına tekrar gelme düşüncesiyle İstanbul’un yolunu tutuyorsunuz ve İstanbul’da da ıhlamur ağacı görmeyi ve bu ağaçların, dikilerek de olsa, İstanbul’da da çoğalmasını diliyorsunuz.
Artık ne ıhlamur ağacını, ne Vize’yi, ne de size hep güleryüz, dostluk ve nezaket göstermiş olan Vizeliler’i unutmak mümkün değil. Bunu, çevrenize ve arkadaşlarınıza da anlatacaksınız ki, onlar da bu güzellikleri yaşama şansına ersinler.

 

CITTASLOW SÜRECİMİZDE GERÇEKLEŞTIRILEN VE ÖNEM TAŞIYAN PROJELERIMIZ;

 

Vize ilçesi olarak Sakin Şehir olmak için 2010 yılı Aralık Ay’ı içersinde başvuruda bulunduk. Ve 02 Haziran 2012 tarihi itibari ile Sakin Şehir ünvanına sahip olduğumuzu gösteren belgeyi İtalya’dan teslim almış bulunuyoruz.

 

 

Soldan sağa Vize Kaymakamı Murat DURU, Vize Belediye Başkanı Selçuk YILMAZ ve Kırklareli Vali Yrd. İsmail GÜLTEKİN Vize ilçesi Sakin Şehir Üyelik Belgesi alımı, İtalya, 2012.

 

 

Sakin Şehir olmamız halkımızın ekonomik kalkınması ile sosyal yaşamına olumlu yansımaktadır. İlçemizin mevcut olan doğal ve tarihi dokusunun Sakin şehirle birlikte bilincinde olan halk, Cittaslow ünvanına sahip çıkma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Trakya’da turizm bölgesi olan Vize, bu ünvanla yerel kalkınmada farklı bir model oluşturmuş durumda. İlçemizde turizm konusunda canlılığı sağlamak adına sosyal yaşam kalitesini en üst seviyeye ulaştırma amacını taşıyoruz.

Bu çalışmalarımız arasında; sosyal ve kültürel alanda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İlçe de yaşayanların spor yapabilmeleri için spor alanları, (voleybol, basketbol, tenis) yürüyüş parkurları, jimnastik aletleri için alanlar oluşturduk.

 

İlçede ki gürültü ve hava kirliliğinin önüne geçebilmek ve bisiklet kullanımını teşvik etmek adına bisiklet turları düzenleyerek gerekli alt yapının oluşmasını sağlıyoruz.

Daha sağlıklı olan yerel besinlerin, organik ürün ve yemeklerin özendirilmesi adına ilçede ki restaurantlarla görüşerek yöresel yemeklerimizin restoranlarında yer almasını sağlıyoruz. Ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bu restoranları tercih etmeleri durumunda ilçe esnafımızın da ekonomik olarak kalkınması gerçekleşiyor.

 

Yerel tohumları üreten köylü kadınlarımız tohumlarını daha çok sahiplenerek organik tarım konusunda çok titiz davranmaktalar.

 

Bununla birlikte yeşil dokuyla uyum içinde olmalarını tercih etmeleri dolayısıyla ilçede yaşayan insanlar bahçe düzenlemelerine önem veriyorlar.

 

 

 

CittaSlow kapsamında bir kooperatif oluşturduk ve burada yöresel el sanatları, yöresel yiyeceklerin satışı sağlanıyor. Böylelikle ilçede yaşayanlar el sanatlarını daha çok önemseyip sahiplenmiş durumda.

 

Bununla birlikte Cittaslow Sakin Şehir derneğimiz kurduk. Üye sayısı her geçen gün artmakta olan derneğimizde el sanatları eğitmenleri ile birlikte hediyelik eşya üretimlerine başladık. Kadınların el emeği örgülerini sürdürmek için çalışmalar yaptık. Ayrıca kültürümüzün bir parçalası olan halk oyunlarını günümüze oluşatımak için eğitmenler eşliğinde kurslar düzenliyoruz.

 

 

 

İlçemizin sahip olduğu tarihi dokusunun farkındalığını arttırmak adına mevcut yerlerde bulunan tarihi eserlerimizin biraraya toplanması için halkın bilinçlendirilerek bu düşünceye sahip çıkmalarını sağlıyoruz.

 

İlçede çevre yolu oluşturarak geniş araçları merkezden uzaklaştırıp, ulaşımı rahatlatarak halkın yaşam kalitesini yükseltme yolunda ilerliyoruz.

 

CittaSlow ünvanına Haziran 2012 itibari ile sahibiz. Bu zaman diliminden itibaren gerçekleştireceğimiz ve gerçekleştirdiklerimiz neticesinde halkımızın refah düzeyini arttıracak birçok çalışmaya imza atarak  halkımıza yansıyan olumlu düşüncelerin her geçen gün arttığını görüyoruz.

İlçemizdeki sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için Trakya Kalkınma Ajansı sosyo ekonomik kalkınma ve küçük ölçekli altyapı geliştirme destek programları ile ilçeye katkı sağlanmaktadır. Bununla birlikte Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde yürütülen uluslararası projeler bulunmaktadır. Bunlardan Cittaslow kirterlerini geliştirmeyi hedefleyenlerden bazıları aşağıda sunulmuştur.

·         Proje Adı: Ortak Kültürel Mirasımız- Trakya Yemek Kültürü

Proje Ortakları: Vize Belediyesi-Tsarevo Belediyesi/Bulgaristan-Dayko(Doğal Yaşamı Koruma Vakfı)

Projenin Amacı: Sınırın iki tarafında ki yemek kültürünün tanıtılması, unutulan tatların yeniden keşfedilmesi, yemek kültürü bilincinin arttırılması için özellikle genç kuşaklar arasında sağlıklı, geleneksel gıda tüketiminin teşvik edilmesi, yerel slow food birliğinin kurulması ve slowfood işbirliği ile  okullar için tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlenmesi, CİTTASLOW üyesi olan ilçemizde  SLOW CITY ve SLOW FOOD faaliyetlerinin yaygınlaştırılması.

 

Trakya Yemek Kültürü  Proje Faaliyetleri

– Trakya’da ki yemek kültürü üzerine kapsamlı bir çalışma ve kitap hazırlanması

– Sürdürülebilirlik için strateji geliştirilmesi

– Yerel slow food birliğinin kurulması

– Slow food işbirliği ile okullar için sağlıklı beslenme üzerine eğitim programları düzenlenmesi

 

 

·         PROJE ADI:Antik Dönem Trak Köyü Projesi

Projenin Konusu Ve Amacı: Bu projeyle öncelikli amacımız dünyanın ve ülkenin her yerinden turist gruplarını buraya çekmek suretiyle Vizeyi ve buradaki tüm arkeolojik değerleri dünyaya tanıtmaktır. İsmiyle anıldığı topraklarda, Trakya’da VİZE MERKEZİ’nde yer alan ve TRAK Kültürünün önemli temsilcilerinden olan Megalitik Kutsal Alanlar ve Kutsal Oppidum (Kutsal Kale Yerleşimi), Kültürel ve Arkeolojik Miras olarak, Bölgesel ve Evrensel Arkeolojik değere sahiptirler. Vize Oppidum, Askeri ve Dini karakterde yapılanmış bir merkezdir. Avrupa ve Balkanlardaki örneklerinin hemen hepsinden büyük ve görkemlidir. Evrensel, ulusal ve yöresel düzeyde öneme sahip bir Arkeolojik anıttır.

Proje Faaliyetleri :

Oppidum Üzerine Dönemin Tekniğine Uygun Ahşap Kale Ve İç Kısmına Ahşap Kullanım Birimlerinin Yapılması

Kalıcı Trak Sanatçılar Sokağı

Kalıcı Trak Köy

Kalıcı Atölye Köy

Restoran, tek ve çift kişilik konaklama birimleri

Projenin Akademik Boyuttaki Hedefleri :

Vize Sanat Akademisi

MEGALİTİK—KÜLTİSTİK-SEMBOLİK ARKEOLOJİ BİLİM DALINDA EĞİTİM

Dönemin müzik Enstrümanları ve Dönemin Müzik Tarzı’nın tanıtılıp eğitiminin verilmesi (Özellikle TULUM eğitimi)

Dönemin SERAMİK VE HEYKEL Konularının EĞİTİMİ (AHŞAP HEYKEL)

Resim Eğitimi (Özellikle Oppidum ve binlerce Megalitik Anıt’ın Tablo haline getirilerek, sanatsal Belgeleme Çalışmasının Gerçekleştirilmesi açısından çok önemli)

Dönemin Savaşçı Giysilerinin Eğitimi

Oppidum Ve Arkeopark Kutsal Alanlarını Turistlere Gezdirecek Uzman Rehber Yetiştirme Merkezi:

Vize’de oturan Gençlerin, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Katılacağı bir Eğitim Programı ile Bölgeyi, Arkeolojik Değerleri ile çok iyi bilen ve Megalitik Arkeoloji bilim dalında ve de Arkeoloji Mirası Korumanın önemini kavramış, çok sayıda UZMAN REHBER YETİŞTİRİLMESİ, bu projenin devamlılığı ve işlevselliği açısından gereklidir.

 

·         PROJE ADI:Atatürk Spor Kompleksi Alanı

Bu projenin genel amacı; ilçemizdeki spor faaliyetlerini arttirmanin yaninda, 7 den 70 e her yaş grubunun, kadın erkek, genç yaşlı hiçbir sosyal statü ayrımı olmadan bir arada her tür aktiviteyi yapabilmelerine imkan tanımaktır. Bu amaçla kurulan tesisimize özellikle yaz aylarında gittiğinizde; gençler spor yaparken hemen yanlarında çocukların oyun aletleri ve kum havuzlarında oynadığını, yaşlılarımız çardaklarda oturup sohbet ederken, kadınlarımızın açık spor aletleri alaninda jimnastik yapabildiğini, tesisle bütünleştirilen ziraat bahçe parkında piknik yapanların hemen ilerisinde çay bahçesinde okey oynayan ev hanımlarımızı, profesyonel sporcularımızın yürüyüş yollarında antrenman yaptığı görebilirsiniz. Güçlü aydınlatma tesisatıyla donatılar tesis, gün içinde olduğu gibi gecenin ilerleyen saatlerine kadar halkı biraraya getirmekte ve eğlenceli dakikalara ev sahipliği yapmaya devam etmektedir.

 

·         PROJE ADI:Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları

Proje Ortakları: Vize Belediyesi – Trakya Kalkınma Ajansı – Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı (Bu kapsamda Vize Belediyesi her iki kurumdandan da destek almış olup çalışmaların bir kısmı tamamlanmış bir kısmı kabul almış projelerimiz ile uygulama sürecindedir.)

Projenin amacı: Vize ilçesinin yerel ve tarihsel özelliklerinin korunup geliştirerek gün yüzüne çıkarılması ve planlı altyapı gelişimi ile sürdürülebilir çevrenin sağlanarak sosyo-kültürel yaşam seviyesinin arttırılması

 

Projenin sonuçları: 20 Haneye kentsel altyapı ve üst yapı hizmeti götürüldü. 2 adet sokak ve 1 adet caddenin tüm altyapı ve üst yapısı tamamlandı. Vize ye gelen ziyaretçi sayısı %20 arttı. Bilimsel araştırmalar arttı. İlçe için turistlerin görünüm alanı oldu.